• Wealthcare - toekomstige droomleven

Wealthcare: de weg naar jouw toekomstige droomleven

Als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk vreemd dat we zo weinig aandacht hebben voor de levensstijl die we later zouden prefereren. Hoe komt dat eigenlijk? Dat de toekomst onduidelijk is, is een belangrijk aspect. Je weet immers niet wat die brengt en misschien is er helemaal geen later. Ons brein werkt ook niet echt mee: het doet aan delay discounting, een psychologisch fenomeen, waardoor je minder waarde hecht aan een beloning in de toekomst dan een beloning in het nu. Mijn ervaring is dat wanneer je een Life Plan maakt in de vorm van een magazine, met veel afbeeldingen van je (toekomstige) droomleven, je veel meer bereid bent nu te investeren in een rooskleurige toekomst. Samen met een wealthcare-coach kun je er vervolgens voor zorgen dat de uitvoering van het plan wordt bestendigd.

Levensstijl behouden

Stel je voor, je wordt 90 jaar of misschien wel 95: hoe wil je dan dat je leven eruit ziet vanaf je pensioengerechtigde leeftijd? Je hebt het dan wel over een periode van 25 tot 30 jaar. In de praktijk blijkt dat als je hierover nadenkt en nog belangrijker, het je ook inbeeldt, je eerder bereid bent op jongere leeftijd je zaken voor later goed te regelen. Gaat dat in samenwerking met een coach, dan wordt de kans vergroot dat er ook een goed plan wordt ontwikkeld, een Life Plan, waar je tussentijds op kunt bijsturen om het beoogde doel werkelijk te behalen.

Wat is geld?

Hoe kun je er nu voor zorgen dat je jouw eigen Life Plan, jouw droomleven, kunt (blijven) betalen? Daarvoor gaan we eerst eens kijken wat geld nou eigenlijk precies is. Geld heeft drie functies. Het is een

 • ruilmiddel: je kunt er bijvoorbeeld je levensstijl mee betalen
 • rekeneenheid: hiermee krijgt jouw levensstijl een prijskaartje
 • waardeopslagmiddel: je kunt sparen zodat je ook in de toekomst jouw levensstijl kunt blijven betalen

Bij jouw toekomstige gewenste levensstijl horen bijpassende financiële doelstellingen. Als je die kent, kun je ook bepalen hoe hoog het rendement van jouw spaargeld moet zijn.

Geld voor je laten werken

Laat ik eerst uitleggen hoe geld voor je kan werken, waardoor je het gewenste rendement kunt behalen. Grofweg onderscheiden we vier manieren:

 • sparen op een spaarrekening
 • beleggen in onroerend goed
 • beleggen in obligaties
 • beleggen in aandelen

Een spaarrekening geeft weinig rendement

Sparen op een spaarrekening is de meest bekende vorm van beleggen. Dit is nuttig voor uitgaven op korte termijn, voor een kapotte koelkast bijvoorbeeld, een heerlijke vakantie of het opvangen van dalende inkomsten. Op lange termijn zet sparen op een spaarrekening echter geen zoden aan de dijk. Als je bijvoorbeeld in 1985 € 1.000 had gestort, zou je eind 2018 € 3.117* op je spaarrekening hebben staan.

Beleggen levert meer op

Als je die € 1.000 in hetzelfde jaar in aandelen had belegd, zouden die aandelen eind 2018 € 12.067* waard zijn geweest. In de periode van 1985 tot en met 2018 zouden de crises van 1987, 2001 en 2008 hun invloed hebben gehad, alsook diverse oorlogen en de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Wat er dus ook gebeurt in de wereld, het te verwachten rendement op aandelen is blijkbaar hoger dan dat op een spaarrekening. Hoe komt dat eigenlijk?

Schommelingen op de beurs

Via de media verneem je dat financiële markten reageren op nieuws. Dit kan zowel negatief als positief nieuws zijn. Elke dag gebeurt er wel iets waardoor de koersen schommelen, niet zelden van minuut tot minuut. Die schommelingen op de beurs zijn groter dan de schommelingen in de rente die je ontvangt op je spaarrekening. Misschien leuk om te weten: de relatie tussen rendement en risico noemen we de volatiliteit van de markt tussen twee perioden. Het geeft de mate van beweeglijkheid aan van de koers van de markt. De volatiliteit wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie, een getal dat de spreiding van de getallen rondom het gemiddelde aangeeft.

Rendement en risico gaan hand in hand

Beleggers worden gecompenseerd voor de risico’s die zij lopen, dus zonder risico geen kans op hoger rendement. Ik ben van mening dat je geen risico moet lopen als het niet nodig is. Loopt dit echter niet synchroon met het behalen van je doelstellingen vanuit je Life Plan, dan volgt onvermijdelijk de keuze: of de plannen bijstellen, of bekijken of je meer risico kunt of wilt nemen.

Wat doet een goede beleggingsexpert?

Een expert kan niet controleren wat er in de wereld gebeurt en ook niet hoe de markten reageren op die gebeurtenissen. Wat hij wel kan is een gedegen beleggingsbeleid voeren en een uitgebalanceerde en goed gespreide beleggingsportefeuille samenstellen. Op zo’n manier dat het te nemen risico lager wordt en daardoor de kans groter dat de financiële doelstellingen worden behaald.

Rendement op rendement is het achtste wereldwonder. Wie het begrijpt verdient zijn prijs. Wie dat niet doet, betaalt ‘m juist.’

– Albert Einstein

Beleggen op basis van de wetenschap

Gerenommeerde beleggingshuizen hebben een gedegen aanpak. Ik vind het belangrijk dat daarbij de inzichten uit de financiële wetenschap worden toegepast en overtuigende onderzoeksresultaten worden vertaald naar praktische beleggingsoplossingen. Dus niet een financieel product op basis van stock picking, maar op basis van wetenschappelijk onderzoek en kennis van mensen die de Nobelprijs hebben gewonnen. Waarom? Simpelweg omdat ik nooit in de positie wil komen dat ik sorry moet zeggen tegen een van mijn relaties.

Blijf zitten waar je zit

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de factoren die positief bijdragen aan een goed rendement. Ik kom hier in een later blog nog uitgebreid op terug, maar een aantal factoren wil ik nu alvast benoemen: zorg voor een goed gespreide beleggingsportefeuille, zowel geografisch gezien als qua aantallen. En vooral, hou je doelen in zicht, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. In de praktijk blijkt echter dat mensen vaak worden afgeleid door hun emoties.

aandelenrendement

Houd je emoties in toom: neem een coach

Geen domme dingen doen

Soms is het makkelijker gezegd dan gedaan: blijf zitten waar je zit. Toch is het zaak geen domme dingen te doen, om zo het maximale rendement te behalen. Laat je dus niet leiden door emoties. Dit gebeurt echter vaak in een crisis, dan verkopen mensen hun aandelen uit angst dat het misgaat. Als je dat gaat doen, wordt de kans veel kleiner dat je je doelstellingen behaalt. Bovendien: timing bestaat niet, als je bijvoorbeeld aankoopt in goede tijden, ben je te laat. Mijn werk is onder andere mijn relaties behoeden voor emotionele acties.

5G-model

Een methode die ik hiervoor graag inzet is gebaseerd op de 5 G’s:

Gebeurtenis: bijvoorbeeld een pandemie

 • Gedachten: shit, wat gaat er gebeuren
 • Gevoel: angst
 • Gedrag: alles verkopen
 • Gevolg: de kans dat je je doelstellingen behaalt wordt kleiner

Wealthcare-coach

Dit model gaat er dus vanuit dat je gedachten verantwoordelijk zijn voor het gevolg. Een goede wealthcare-coach kan je helpen om jouw interpretatie van een gebeurtenis te veranderen, dus anders te leren kijken naar hetzelfde. Met als gevolg dat de kans dat jij je doelstellingen wel gaat halen, wordt vergroot. En dus ook de kans dat jij in de toekomst jouw droomleven kunt leven.

* Bron: MatrixBook 2019, Dimensional Fund Advisors