• Financial Life Planning

Lifestyle Financial Planning: 5 belangrijke punten

Wat is dat nou eigenlijk, Lifestyle Financial Planning? Of ook wel Financial Life Planning genoemd. Je zou het kunnen uitleggen als een gestructureerd proces dat leidt tot een plan over wensen, plannen en middelen. Dit proces wordt jaarlijks gemonitord en indien nodig bijgestuurd. Lifestyle Financial Planning is een vakgebied waar intrinsieke motivatie een belangrijke rol speelt. Het is meer dan alleen Financial Planning of Life Planning.

Financial Planning

Financial Planning, daar hebben de meeste mensen wel een beeld bij. Je hebt het dan alleen over ‘plannen’ en ‘middelen’: een financiële planning om ervoor te zorgen dat je in alle levensfases voldoende financiële middelen hebt. Het gaat niet om alle losse financiële producten op een rijtje, maar om een financieel plan dat past bij het leven zoals jij dat voor je ziet.

Coaching

Kijk je alleen naar ‘wensen’ en ‘middelen’, dan kom je op het gebied van coaching. Wij werken met VIA Character, een model dat uitgaat van de karaktertrekken van de mens. In dit model, een test van een halfuur, komen je sterke en minder sterke kanten naar voren. Waar dat goed voor is? Is het duidelijk wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn, dan weten wij wat jij moet doen om het plan echt vol te houden. We gaan hierbij niet uit van ‘hoe’ en ‘wanneer’, maar van ‘waarom’ en ‘wat’: je intrinsieke motivatie vergroot de kans op succes namelijk enorm.

Life Planning

En dan heb je ook nog de combinatie ‘wensen’ en ‘plannen’, wat gaat over het haalbaar maken van het leven dat echt bij je past. In onze maatschappij, met al zijn mogelijkheden, valt het soms niet mee om bij jezelf te blijven en de juiste keuzes te maken. Life Planning geeft meer inzicht en een bijpassend plan om het leven te leiden waar jij gelukkig van wordt. En dat geeft de rust waar je misschien wel naar op zoek bent.

Lifestyle Financial Planning

Komen de onderdelen ‘wensen’, ‘plannen’ en ‘middelen’ samen, dan praten we over het vakgebied Lifestyle Financial Planning. Door je doelen te koppelen aan je middelen, ontstaat er een duidelijk beeld van de weg die jij wil en kan bewandelen. Dit kun je toepassen op je persoonlijke doelen, maar het werkt ook goed voor zakelijke aangelegenheden.

5 belangrijke punten bij Lifestyle Financial Planning

1e punt: cash flow als basis

Waar wij bij Lifestyle Financial Planning in eerste instantie vanuit gaan is de cash flow. Je ziet vaak dat het inkomen als basis wordt genomen, zonder dat de uitgaven worden betrokken. Je kunt een hoog inkomen hebben, maar als de uitgaven even hoog zijn, hou je niks over. Dus kijken wij niet alleen naar wat er binnenkomt, maar vooral naar wat er uitgaat en waar dat geld dan aan besteed wordt. Want hieruit wordt heel duidelijk wat iemand belangrijk vindt in het leven en wat er per maand overblijft. Met dit gegeven kun je rekenen.

2e punt: jaarlijks contact

Een Life Plan is niet statisch, om de simpele reden dat jouw leven dat ook niet is. Bovendien hebben we te maken met wet- en regelgeving. Vandaar dat we jaarlijks contact hebben, of als het heel dynamisch is, wat vaker. Zodat je altijd de juiste koers vaart.

‘You can’t go to the gym ones and be fit for life, you have to keep going.’

– Paul Armson

3e punt: niet te optimistisch

Wat we niet doen is heel optimistisch zijn, we gaan uit van het slechtste scenario. Dit klinkt negatief, maar het is nou eenmaal niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Dat is ook de reden waarom we het Life Plan blijven monitoren. Wij zijn voorzichtig met plannen en houden rekening met inflatie – inmiddels een onvoorspelbare factor – een ‘monster’ dat er altijd is. Waar we ook voorzichtig mee zijn is de huidige leefstijl en de verwachte financiële toekomst. We gebruiken liever modellen die duidelijk maken of iemand veel veerkracht en doorzettingsvermogen heeft. En wat de levensverwachting betreft: bij ons wordt iedereen 99 jaar oud.

4e punt: geen kunstgrepen in software

In theorie is het mogelijk dat de software wordt aangepast om zo een mooi plaatje te kunnen schetsen. Het aanpassen van de uitgangspunten – zoals de hoogte van de storting(en), het geprognosticeerde rendement en het inflatiepercentage – is een bekende rekenmethode, waardoor het resultaat toch gunstig lijkt. Wij doen dat niet. Je kunt een prachtig plaatje maken, maar je wil een reëel plaatje, en daar gaan wij voor.

5e punt: financiële onafhankelijkheid

Klanten hebben niet zelden een te positief beeld. Ondernemers zeggen bijvoorbeeld vaak, ah joh, ik verkoop gewoon mijn zaak, dat is mijn pensioen. Totdat er op het moment suprême geen koper is of de markt in elkaar stort. Bij particulieren gaat het nogal eens over de erfenis die ze verwachten. Maar wanneer ga je die erfenis precies ontvangen? Hoe lang leeft je vader of moeder nog? Wij zien het als onze taak klanten bewust te maken van wat financiële onafhankelijkheid precies betekent. Cash is wat je hebt, de rest is onzeker. Dat doen we op life time basis. En als er kinderen in het spel zijn, op hun toekomst gericht.

Familiekapitaal beschermen / overdragen

Over kinderen gesproken: wij zien graag dat ze deelnemen aan de gesprekken die we met onze klanten voeren over Lifestyle Financial Planning. Het gaat vaak mis met het familiefortuin bij de volgende generatie, dus is het van belang ze vroeg te betrekken. De ouders hebben hard gewerkt, het familiekapitaal moet beschermd worden. Sudden money, daar kunnen kinderen heel vreemd op reageren. Er alleen naar kijken bijvoorbeeld, want hé, het is van mijn ouders. Maar het kan ook zijn dat iemand helemaal uit z’n bol gaat, erop los feest. Er normaal mee om kunnen gaan is wat je wenst voor je kinderen. Dat ze het kunnen zien als een head start en het zo gaan plannen dat ze leuke dingen kunnen doen, en hun kinderen ook nog.

Onze manier van werken

Verwacht van ons geen dikke rapporten, niemand die ze leest, ze verdwijnen vaak in een la. Wij presenteren jouw (toekomstige) droomleven in een 24 pagina’s tellende glossy, waaraan het financiële plan wordt gekoppeld, zodat jij kunt zien waar jouw uitgekiende plan toe leidt. En dat blijkt in de praktijk veel meer waarde te hebben dan zo’n dik, saai rapport.